Mikrofony przewodowe

Od kiedy tylko ludzkości udało się zrealizować odwieczne marzenie rejestracji dźwięku, przestał on być kojarzony jedynie z chwilą obecną, ale mógł jednocześnie być zapisem przeszłych chwil i wydarzeń. Soniczna sfera życia wyszła z kategorii „tutaj”, ku ogólnoświatowej potencjalności – której realizacja przeszła z „chciałbym” do „mogę”. Elektroakustyczna rewolucja przybrała w czasach ostatnich czterech dekad postać dyskusji na temat problemu wyboru pomiędzy mikrofonem przewodowym, a bezprzewodowym. I o ile sprawa ich zasadności wynikała w przeszłości z kwestii technologicznych i jakościowych, tak teraz przechodzi ona w spór o charakterze wydawać by się mogło ideologicznym.

Wyświetlanie 1–36 z 275 wyników

Mikrofony przewodoweRóżnicą, która może przeważać o użyciu w danej specyficznej pracy mikrofonu przewodowego, a nie mikrofonu bezprzewodowego nie jest już tak na prawdę kwestia jakości dźwięku. To tak naprawdę, są to inne parametry, które dani użytkownicy powinni rozważyć przed dokonaniem ostatecznego wyboru. Wybór powinien być podjęty w oparciu o system zalet i wad poszczególnych systemów w odniesieniu do pracy i zadań, które urządzenie ma spełniać. Jak bowiem każdy element produkcji dźwięku tak też pewne problemy mikrofonów danego typu będą mogły być bardziej lub mniej uciążliwe. Pierwszą kwestią, którą przyszły nabywca będzie musiał rozważyć jest koszt urządzenia. Pojedynczy mikrofon takiego samego producenta, ale pozbawiony przewodu będzie proporcjonalnie wydatkiem od dwóch do około dziesięć razy większym niż jego przewodowy konkurent. Mikrofony przewodowe są z reguły tańszymi odpowiednikami mikrofonów bezprzewodowych. Z tego min. tytułu należy zadać sobie najpierw pytanie odnośnie do tego, czy dany mikrofon będzie mikrofonem stacjonarnych, czy raczej jego lokalizacja w procesie zbierania dźwięku będzie bardziej dynamiczna. Sam proces zbierania dźwięku będzie identyczny. Problemem będzie również bezpieczeństwo potencjalnych użytkowników urządzenia, należy sprawdzić, czy podłączone do mikrofonu kable mogą narazić osoby z niego korzystające na jakieś wypadki. Wśród tych pytań, należy również podnieść problem preferencji użytkowników. Istnieją osoby, które przykładając dużą wagę do oprawy, lub ze względu na walory estetyczne będą bardziej skłonne wybrać kablowy wariant. Istotną przewagą mikrofonów przewodowych wydaje się także prostota ich użytkowania, obsługa nie jest zmuszona sprawdzać stan naładowania baterii, a sama konstrukcja w mikrofonów bezprzewodowych z racji zastosowania większych ilości technologii jest także potencjalnie bardziej awaryjna. Będą też one (mikrofony przewodowe) bezpieczniejszym wariantem w przypadku rejestracji dźwięku w różnych częściach świata. Nie dotyczą ich bowiem prawne przepisy odnośnie częstotliwości odbioru dźwięku, które bywają różne dla różnych państw