Najprostsze końcówki mocy wyposażone są jedynie w potencjometr głośności. Natomiast niektóre wzmacniacze posiadają na pokładzie dodatkowe rzeczy, takie jak korektor graficzny, procesory DSP, wejścia mikrofonowe i liniowe czy wbudowane odtwarzacze audio, czyli potrafią być już czymś więcej niż tylko wzmacniaczem mocy, a zawierają w sobie funkcjonalność prostego miksera dźwięku. Oczywiście różne końcówki mocy dedykowane są do różnych typów instalacji, często posiadają one przełączniki umożliwiające wybranie pomiędzy instalacjami stałonapięciowymi (70 lub 100 volt) oraz niskoimpedancyjnymi.

końcówka mocyW celu nagłośnienia systemu stereofonicznego zdecydowanie należy sięgnąć po wersję dwukanałową. Oprócz klasycznego zastosowania, dwa kanały można wykorzystać również do nagłośnienia dwóch stref monofonicznych, jeśli wzmacniacz wspiera takie rozwiązanie. Powinien on posiadać przełącznik do trybu mono, tak aby uniknąć przesyłania prawego kanału do jednej strefy, a lewego do drugiej. W przypadku planowania przyszłej rozbudowy systemu audio warto zaopatrzyć się we wzmacniacze z tzw. wyjściami LINK umożliwiające przekazanie sygnału wejściowego, przykładowo do kolejnej końcówki mocy i rozszerzenie w ten sposób systemu audio o kolejne kanały obsługujące nowe strefy głośności. Warto też zwrócić uwagę na zabezpieczenia wzmacniacza przed różnymi szkodliwymi czynnikami mogącymi wywołać jego usterkę lub podłączonych komponentów. Chodzi o zabezpieczenia przepięciowe, termiczne oraz przed zwarciem i przeciążeniem. Najważniejsze parametry:
  • Moc RMS - wyrażona w watach moc poszczególnego kanału określająca głośniki o jakiej mocy RMS mogą zostać do niego podłączone oraz odpowiednio obsłużone przy zapewnieniu prawidłowej współpracy
  • Impedancja - wskazuje głośniki o jakiej impedancji powinny zostać podłączone do wzmacniacza
  • Liczba kanałów - czyli liczba wyjść wzmacniacza (najczęściej są to jeden, dwa lub cztery kanały)
  • Klasa - informuje o konstrukcji wewnętrznej i typie architektury wzmacniacza. Wynikają z niej parametry techniczne takie jak sprawność energetyczna oraz poziom zniekształceń przekładający się na jakość dźwięku. Są to najczęściej A/B lub D. Do typowych zastosowań PA idealnie nada się klasa D ze względu na wysoką sprawność energetyczną
  • Zniekształcenia THD - im mniejsza wartość, tym mniej zniekształceń jest wprowadzane do sygnału poprzez pracę samego wzmacniacza
  • Typ instalacji - niskoimpedancyjna i/lub stałonapięciowa w wariancie 70 i/lub 100 volt
  • Pasmo przenoszenia - warto się upewnić czy dany wzmacniacz przeniesie wszystkie częstotliwości z zakresu słyszalności

Końcówki mocy

Inaczej wzmacniacze mocy. Tak jak wskazuje nazwa odpowiadają za wzmocnienie mocy dostarczanego do nich sygnału napięciowego w celu zaspokojenia zapotrzebowania prądowego podłączonych do niego głośników. Akceptują one na wejściu poziom liniowy (ang. line level) i przekształcają go w tzw. poziom głośnikowy (ang. speaker level). W skrócie - przyjmują gotowy do nagłośnienia sygnał audio i sprawiają, że głośniki są w stanie go odtwarzać.